นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้มีผลบังคับกับการใช้ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่จากเราหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้รวมถึงโดเมนย่อยใด ๆ (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำโดย www.EasyLoanChonburi.com หลังจากนี้เรียกว่า (“บริษัท “)การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และขอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เนื่องจากอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว เนื่องจาก บริษัท ปรับปรุงหรือขยายเว็บไซต์บริการหรือผลิตภัณฑ์ของตนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงมีผลเมื่อโพสต์ โปรดตรวจสอบข้อมูลอัปเดตบ่อยๆเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง บริษัท ไม่ได้แจ้งความเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกเหนือจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ (“ข้อกำหนดในการให้บริการ”) ซึ่งกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้โดยทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี นโยบายความเป็นส่วนตัวจะตีความภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้คือการอธิบายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้และการเผยแพร่ข้อมูลของ บริษัท

บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย และ บริษัท จดทะเบียนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ที่จดทะเบียนหรือ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”), (ข) บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหลายแห่งรวมทั้งบริษัท ในเครือ บริษัท ย่อยและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”), และ (ค) การรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ของ บริษัท รวมถึงการได้รับข้อมูลลูกค้าจากบุคคลที่สาม บริษัท ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์ของเราหรือในระหว่างการใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

การรวบรวมการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล

นโยบายนี้ใช้กับการเก็บรวบรวมการใช้การจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัท โดย บริษัท บนเว็บไซต์ของ (a) รวมถึง บริษัท แม่แผนกงาน บริษัท ย่อยและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”), (ข) เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและ (ค) การรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ของ บริษัท รวมถึงการโอนลูกค้าที่ได้รับเลือกเข้ามา

 

รายชื่อจากบุคคลที่สามหรือการใช้รายการที่เลือกโดยลูกค้าจากบุคคลที่สาม บริษัท ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม

 1. การรวบรวมข้อมูล
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้โดยตรง: ทุกครั้งที่คุณให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท อาจได้รับและรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้โดยรวมไม่จำกัด โดยเฉพาะชื่อที่อยู่อีเมลที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขประกันสังคมข้อมูลบัตรเครดิตและ โทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้คุณยังสามารถให้ข้อมูลกับเราซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จะช่วยให้เราติดต่อได้ง่ายขึ้นว่าคุณคือใครไม่จำกัดโดย เฉพาะเพศวันเกิดสถานภาพสมรสและระดับการศึกษาของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูล ส่วนตัว”). หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของเราใช้บริการของเราหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเราอาจกำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มทั่วทั้งเว็บไซต์
  • ข้อมูลการสำรวจ: บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณกรอกข้อมูลแบบสำรวจแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือหน้าลงทะเบียนของ บริษัท โดยใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบทางออนไลน์โดยการให้ข้อมูลนี้ผ่านทางอีเมลด้วยตนเองหรือใช้โทรศัพท์ ข้อมูลนี้อาจถูกรวบรวมโดยการสำรวจแบบฟอร์มสั่งซื้อหรือหน้าการลงทะเบียนที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม วิธีการเก็บรวบรวมนี้เรียกว่า “การสำรวจ” ในการสำรวจข้อมูลดังกล่าว บริษัท หรือบุคคลที่สามอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ที่อยู่ถนนรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการ) วันเกิด/เพศ/เงินเดือน/การศึกษา/สถานภาพสมรส/การประกอบอาชีพ/หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลการจ้างงานความสนใจส่วนบุคคลและออนไลน์รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีการร้องขอเป็นครั้งคราว บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณจากแหล่งอื่นและใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ การทำแบบสำรวจเสร็จสมบูรณ์โดยสมัครใจและคุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลการสำรวจแก่ บริษัท หรือบุคคลที่สาม
  • ข้อมูลของบุคคลที่สาม: บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามและ บริษัท ได้รับหรือใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามไม่จำกัดข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่  อีเมล  ที่อยู่ถนนรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและยานพาหนะ อื่นๆ ) วันเกิด/เพศ/เงินเดือน/การศึกษา/สถานภาพสมรส  อาชีพอุตสาหกรรม ของการจ้างงานผลประโยชน์ส่วนบุคคลและออนไลน์และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจได้ให้แก่บุคคลที่สาม เมื่อได้รับข้อมูลนี้ บริษัท ขอรับการรับรองจากบุคคลที่สามที่คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวและได้รับข้อมูลดังกล่าวจาก บริษัท หากคุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งหรือคุณต้องการลบการอนุญาตคุณอาจยกเลิกข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครที่สะดวกของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณพร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณที่เราได้รับจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สามเช่นเพื่อให้แน่ใจว่าใบสมัครที่ตรงกับเงื่อนไขการชำระหนี้ของเราถูกต้อง
  • วิธีการอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: โอกาสอื่น ๆ เมื่อ บริษัท ได้รับข้อมูลจากคุณรวมถึง (1) การอ้างสิทธิ์ในรางวัลหรือการขอแลกข้อเสนอโดย บริษัท หรือบุคคลที่สาม (2) คำขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าของ บริษัท และ (3) เมื่อคุณสมัครสมาชิกบริการหรือจดหมายข่าวของ บริษัท โดยสมัครใจ
  • คุกกี้เว็บบีคอนและข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมเทคโนโลยีการใช้: ปัจจุบัน บริษัท ฯ ใช้คุกกี้เว็บบีคอนและเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตบางอย่างเกี่ยวกับคุณ มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณในฐานข้อมูล นอกจากนี้บริษัท อาจจะใช้แหล่งใหม่และการพัฒนาอื่น ๆ ของข้อมูลในอนาคต
 • คุกกี้: “คุกกี้” เป็นคุณลักษณะในซอฟต์แวร์เบราเซอร์ของคุณ หากเปิดใช้งานเราอาจเขียนคุกกี้ที่อาจเก็บข้อมูลจำนวนเล็กน้อยในคอมพิวเตอร์ของคุณเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าใด ๆ ของไซต์นี้ คุกกี้ช่วยเราในการติดตามว่าคุณลักษณะใดของเราดึงดูดความสนใจของคุณมากที่สุดและเนื้อหาที่คุณอาจดูในการเข้าชมที่ผ่านมา เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์นี้อีกครั้งคุกกี้จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของคุณได้ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์นี้กลับคืนมา รวบรวมและรายงานข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ จัดส่งเนื้อหาเฉพาะให้กับคุณตามความสนใจหรือประวัติการดูที่ผ่านมาของคุณ บันทึกรหัสผ่านเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้แม้ว่าไซต์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องสำหรับคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือขอการแจ้งเตือนเมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ http://www.cookiecentral.com เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์ของ บริษัท คุณต้องยอมรับคุกกี้
 • เว็บบีคอน: เว็บบีคอนคือรหัสโปรแกรมที่สามารถใช้เพื่อแสดงภาพบนหน้าเว็บ แต่ยังสามารถนำมาใช้เพื่อโอนข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันของคุณไปยังฐานข้อมูลและเชื่อมโยงคุณกับข้อมูลที่ได้มาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับบุคคล ในฐานข้อมูล ช่วยให้ บริษัท สามารถติดตามเว็บไซต์บางแห่งที่คุณเข้าชมได้ เว็บบีคอนถูกใช้เพื่อติดตามนิสัยพฤติกรรมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดเพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจนอกเหนือจากการใช้เว็บบีคอนบนหน้าเว็บ บริษัท ยังใช้เว็บบีคอนในข้อความอีเมลที่ส่งถึงบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท
 • ที่อยู่ IP: บริษัท จะติดตามข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของคุณบนไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำวิจัยภายในเกี่ยวกับข้อมูลประชากรความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจปกป้องและให้บริการคุณและชุมชนของเราได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลนี้อาจรวมถึง URL ที่คุณเพิ่งมาจาก (URL นี้อยู่ในไซต์หรือไม่) URL ใดที่คุณจะไปต่อไป (URL นี้อยู่ในไซต์หรือไม่) ข้อมูลเบราเซอร์คอมพิวเตอร์และที่อยู่ IP ของคุณ . Internet Protocol (“IP”) เป็น “ที่อยู่” อินเทอร์เน็ตที่ไม่ซ้ำกันซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (“ISP”) ของคุณ สำหรับเครือข่ายท้องถิ่น (“LAN”), DSL หรือผู้ใช้โมเด็มสายเคเบิลอาจกำหนดที่อยู่ IP ให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งได้อย่างถาวร ที่อยู่ IP จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติจากเว็บเซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าชมของผู้ใช้ แม้ว่าที่อยู่ IP จะไม่สามารถระบุชื่อบุคคลตามชื่อได้ แต่ด้วยความร่วมมือของ ISP จะสามารถใช้ค้นหาและระบุบุคคลที่ใช้เว็บได้ อย่างไรก็ตามที่อยู่ IP ของคุณจะเปิดเผยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณกำลังเชื่อมต่อหรือ ISP ที่คุณใช้อยู่ สุดท้ายเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าชมมีที่อยู่ IP และเราอาจรวบรวมที่อยู่ IP ของเว็บไซต์เหล่านั้นและหน้าเว็บเหล่านั้น
 • โปรไฟล์ของคอมพิวเตอร์: บริษัท อาจรวบรวมและรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่ออื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าชมของเรา ตัวอย่างเช่น บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลผู้เข้าชมเกี่ยวกับการอ้างอิงชื่อโดเมนชนิดของเบราว์เซอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการความละเอียดหน้าจอความสามารถในสีปลั๊กอินของเบราว์เซอร์การตั้งค่าภาษาการตั้งค่าคุกกี้คำหลักของเครื่องมือค้นหาและการเปิดใช้งาน JavaScript เมื่อคุณให้ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเราสามารถใช้ข้อมูลผู้เข้าชมดังกล่าวเพื่อระบุตัวคุณได้
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้เป็นระยะ ๆ หากใช้โดยลูกค้าของ บริษัท
 • เทคโนโลยีใหม่: การใช้เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตรวมถึงคุกกี้และเว็บบีคอนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ บริษัท ขอสนับสนุนให้บุคคลต่างๆทบทวนนโยบายนี้เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเด็ก: บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีหาก บริษัท ได้รับความรู้ที่แท้จริงว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบทันทีจาก ฐานข้อมูล เนื่องจากบริษัทไม่ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงไม่มีข้อมูลดังกล่าวที่จะใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม บริษัทได้ออกแบบนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์สำหรับเด็ก (“COPPA”)
  • ข้อมูลธนาคาร: ในบางกรณี บริษัท อาจเก็บรวบรวมหมายเลขธนาคารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อบุคคลใดสั่งซื้อจาก บริษัท เมื่อมีการส่งข้อมูลธนาคารไปยัง บริษัท ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเข้ารหัสและได้รับการป้องกันโดยใช้ซอฟต์แวร์เข้ารหัส SSL บริษัท จะใช้ข้อมูลธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและดำเนินการตามคำขอโดยจะเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามเฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อทำธุรกรรมการซื้อ
 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • การใช้งานโดยทั่วไป: ย่อหน้าต่อไปในส่วนที่ 2 อธิบายว่าปัจจุบัน บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร แต่ บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงหรือขยายการใช้งานได้ตลอดเวลา ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง บริษัท อาจอัพเดตนโยบายนี้เป็นครั้งคราว บริษัท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอข้อเสนอส่งเสริมการขายให้กับบุคคลทั่วไปโดยใช้การโฆษณาทางอีเมลล์การตลาดทางโทรศัพท์การตลาดผ่านอีเมลล์โดยตรงและการบรรจุภัณฑ์ต่างๆรวมถึงการใช้งานที่เป็นไปได้อื่น ๆ
  • นโยบายการยกเลิกการรับอีเมลล์และการยกเลิก: บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอโปรโมชั่นส่งเสริมธุรกิจอื่น ๆ ทางอีเมลล์ให้แก่บุคคล บริษัทอาจมีรายชื่ออีเมลล์แยกต่างหากสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน หากผู้รับอีเมลล์ต้องการสิ้นสุดการสมัครอีเมลล์จากรายการใดรายการหนึ่งพวกเขาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในตอนท้ายของอีเมลล์แต่ละฉบับเพื่อยกเลิกการสมัครจากรายการนั้น ๆ หากต้องการยกเลิกรายชื่ออีเมลล์ทั้งหมดของ บริษัทโปรดใช้ลิงค์ยกเลิกการสมัครของเรา

กระบวนการยกเลิกการสมัครของบริษัทมีผลต่อการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเผยแพร่ในนามของตนเองเท่านั้นในอนาคต คุณอาจยังคงได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งในนามของบุคคลที่สามและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจยังคงใช้ร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อใช้ในการตลาดแบบออฟไลน์และการผนวกข้อมูลรวมทั้งการผนวกรวมอีเมลล์

นอกจากนี้คุณควรทราบว่าการยกเลิกการรับอีเมลล์จากบริษัทจะไม่เป็นการยกเลิกข้อมูลข่าวสารของสมาชิกโดยอัตโนมัติจากผู้ร่วมธุรกิจและผู้ได้รับอนุญาตรายอื่นของบุคคลที่สาม เนื่องจากพาร์ทเนอร์และคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่สามมีฐานข้อมูลแยกต่างหากจากบริษัทและคุณจะต้องยกเลิกการสมัครจากแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งหากต้องการ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีอิสระในการเลือกและเลือกว่าจะสมัครรับข้อมูลใดและจะยกเลิกสิทธิ์การใช้งานใด

 • เนื้อหาของข้อความอีเมลล์: ในข้อความโฆษณาเชิงพาณิชย์บางอย่างที่ส่งโดย บริษัท ชื่อผู้ลงโฆษณาจะปรากฏ        ในบรรทัด “จาก:” แต่การกดปุ่ม “ตอบ” จะทำให้อีเมลล์ตอบกลับถูกส่งไปยัง บริษัท ข้อความ “หัวเรื่อง:” ของข้อความอีเมลล์ของ บริษัท มักประกอบด้วยบรรทัดจากผู้ลงโฆษณาไปยังบริษัท
 • อีเมลล์ที่ได้รับการร้องขอ: บริษัท จะส่งอีเมลล์ไปยังบุคคลที่ได้ตกลงในเว็บไซต์เพื่อรับอีเมลล์จาก บริษัท หรือบุคคลที่ได้ตกลงยินยอมในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อรับอีเมลล์จากบุคคลที่สาม บริษัท ไม่ได้ส่งข้อความอีเมลล์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้จัดรูปแบบสำหรับอีเมลล์ที่ไม่พึงประสงค์จึงไม่สามารถใช้กับข้อความอีเมลล์ของบริษัท
 • โฆษณาที่กำหนดเป้าหมาย: บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังบุคคล เมื่อบุคคลใช้อินเทอร์เน็ต บริษัทจะใช้ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงบุคคลกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นและบริษัท พยายามแสดงโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลนั้นแสดงความสนใจในการสำรวจแสดงความสนใจด้วยวิธีการ ข้อมูลเทคโนโลยีและอื่น ๆ บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการกำหนดเป้าหมายโฆษณาโดยใช้อีเมลล์อีเมลล์โดยตรงโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือและวิธีสื่อสารอื่น ๆ เพื่อเสนอข้อเสนอพิเศษส่งเสริมการขาย
 • การตลาดทางโทรศัพท์: บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการโฆษณาโดยตรงหรือโดยอ้อมให้กับประชาชนที่ใช้การตลาดอีเมลล์โดยตรงหรือการตลาดทางโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ คุณอาจจะมีเบอร์โทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณจำนวนที่ระบุไว้ในรีจิสทรีไม่ได้โทร โดยการลงทะเบียนและการใช้เว็บไซต์นี้คุณจะสละสิทธิและสิทธิพิเศษของคุณภายใต้กฎหมายเหล่านี้อย่างชัดเจนให้ได้รับอนุญาตจากบริษัท ฯ และตัวแทนของบริษัท ใด ๆ ที่เหมาะสมที่จะติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ถ้าคุณกำลังพำนักอยู่ในต่างประเทศโดยการลงทะเบียนและการใช้เว็บไซต์นี้คุณรับทราบว่าการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากภายในหรือนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ( “EEA”) ไปยังประเทศภายในหรือ นอก EEA ที่มีการควบคุมการป้องกันข้อมูลที่อาจจะไม่เป็นที่เข้มงวดเป็นว่าภายในสหภาพยุโรป เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้บริการที่คุณร้องขอรวมถึงบริการที่แสดงเนื้อหาที่กำหนดเองและการโฆษณา
 • ที่อยู่อีเมลล์: หากที่อยู่อีเมลล์ที่คุณให้กับ บริษัท เป็นที่อยู่อีเมลล์แบบไร้สายคุณตกลงที่จะรับข้อความตามที่อยู่ดังกล่าวจาก บริษัท หรือ บริษัท ร่วมธุรกิจ (ยกเว้นและจนกว่าคุณจะเลือกที่จะไม่รับข้อความดังกล่าวโดยทำตาม คำแนะนำในส่วนยกเลิกการเป็นสมาชิกของนโยบายนี้) คุณเข้าใจดีว่าอัตรามาตรฐานของผู้ให้บริการไร้สายใช้กับข้อความเหล่านี้ คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของอุปกรณ์ไร้สายที่จะได้รับข้อความและคุณมีสิทธิ์อนุมัติค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อความพูดคุยและบริการข้อความสั้น บริษัทอาจทำบริการผ่านข้อความบนอุปกรณ์ไร้สายของคุณผ่านบริการข้อความสั้น ( “SMS, ข้อความหรือแชท” ) ข้อมูลที่ได้รับจากคุณในการเชื่อมต่อกับข้อความนี้หรือบริการสำหรับการพูดคุยอาจรวมถึงชื่อที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ชื่อผู้ให้บริการของคุณ วันเวลาและเนื้อหาของข้อความของคุณ และรับรองว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นเจ้าของหรือผู้ใช้อำนาจของอุปกรณ์ไร้สายที่ข้อความจะส่งไป และ ตามที่คุณได้รับอนุญาตให้อนุมัติค่าใช้จ่ายที่ใช้กำหนดไว้ นอกจากนี้จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณได้รับแจ้งอัตราการส่งข้อความมาตรฐานที่ให้บริการของคุณนำไปใช้กับการยืนยันและทุกการติดต่อข้อความที่ตามมาของเรา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินจากคุณและจ่ายให้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ ในใบเสร็จรับเงิน ,ข้อความหรือ SMS ใด ๆ ในขณะที่การจัดส่งอาจมีการส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจากผู้ประกอบการเครือข่ายของคุณ ข้อความและข้อความ SMS ที่มีการให้บริการในลักษณะที่เป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ บริษัท ยังอาจจะได้รับวันเวลาและเนื้อหาของข้อความของคุณในระบบของการใช้ข้อความ SMS และบริการ เราจะใช้ข้อมูลที่เราได้รับในการเชื่อมต่อกับบริการ SMS ของเราสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้บัญชีไร้สายของคุณเราอาจให้ข้อมูลของคุณที่บังคับเกี่ยวกับการนั้น ผู้ให้บริการไร้สายของคุณและผู้ให้บริการอื่น ๆ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไร้สายของคุณและการปฏิบัติของพวกเขาถูกควบคุมโดยนโยบายของตนเอง การจัดส่งอาจมีการส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจากผู้ประกอบการเครือข่ายของคุณ ข้อความและข้อความ SMS ที่มีการให้บริการในลักษณะที่เป็นพื้นฐาน คุณยินยอมและยอมรับว่าอีเมล์, SMS, ข้อความแชทและการบริการที่มีให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือไร้สายระบบที่ใช้วิทยุ (และวิธีการอื่น ๆ ) ในการส่งการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อน เราไม่รับประกันว่าคุณใช้อีเมล์, SMS, ข้อความแชทและบริการจะเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยและเราจะไม่รับผิดต่อการขาดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยคุณอาจพบใด ๆ คุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการป้องกันและการให้มาตรการรักษาความปลอดภัยเหมาะที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณและตั้งใจใช้อีเมล์, SMS, ข้อความแชทและบริการ นอกจากนี้เรายังสามารถเข้าถึงเนื้อหาของบัญชีของคุณและบัญชีไร้สายกับผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคและข้อร้องเรียนบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการที่คุณร้องขอรวมถึงบริการที่แสดงเนื้อหาที่กำหนดเองและการโฆษณา นอกจากนี้ บริษัท ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการตรวจสอบการวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการและปรับปรุงเทคโนโลยีและการบริการของเรา บริษัท อาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามผู้ร่วมธุรกิจ เมื่อ บริษัท ใช้ร่วมธุรกิจจะให้ความช่วยเหลือในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ฯ กำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและอื่น ๆ ที่เป็นความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ยังอาจแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายการป้องกันการทุจริตหรืออันตรายและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเครือข่ายและบริการของเรา  คุณอาจจะลบข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของ บริษัท ฯ ถ้าคุณเอาข้อมูลของคุณ จากฐานข้อมูลของ บริษัท ฯ ก็จะไม่นำมาใช้โดย  เพื่อวัตถุประสงค์เปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือใช้โดย บริษัท หรือบุคคลที่สามที่จะส่งจดหมายส่งเสริมการขายให้กับคุณ คุณอาจจะลบข้อมูลของคุณโดยการส่ง “STOP”, “END”, “เลิก” กับอีเมล์, SMS, ข้อความแชทข้อความหรือบริการที่คุณได้รับหรือใช้ปุ่มยกเลิกสะดวกบนเว็บไซต์

2.9 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) เพื่อให้ตรงกับข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคลที่สามของบุคคลประเภทอื่น ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำและปรับปรุงโปรไฟล์ของบุคคล

(2) เพื่อติดตามพฤติกรรมการเรียกดูของคนออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต

(3) เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ของเว็บไซต์ บริษัท ฯ จะเข้าเยี่ยมชมบ่อยที่สุด ข้อมูลนี้จะช่วย บริษัท ในการทำความเข้าใจพฤติกรรมออนไลน์ของบุคคลดังนั้น บริษัท ที่สามารถกำหนดเป้าหมายการโฆษณาและโปรโมชั่นให้กับพวกเขาได้

 

2.10 ประวัติบุคคล บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำให้ทราบรายละเอียดของแต่ละคนอีกด้วย รายละเอียดสามารถสร้างขึ้นโดยการรวมข้อมูลการสำรวจข้อมูลและรายชื่อของบุคคลที่สามกับแหล่งอื่น ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลสาธารณะ

2.11 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน คอมพิวเตอร์ของเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัย (เช่นไฟร์วอลล์และรหัสผ่านป้องกัน) ในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญเสียในทางที่ผิดและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภายใต้การควบคุมของ บริษัท ฯ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าว บริษัท ไม่สามารถรับประกันได้ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท  จากการเข้าถึงอย่างผิดกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาถูกขโมยหรือเปลี่ยนแปลง

 1. การใช้งานอื่น ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบต่อไปนี้

สิ่งที่ อีซี่โลนใจดี ทำอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและส่วนแบ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำขอกู้ยืมเงินของคุณ ข้อมูลนี้จะรวมถึง

ข้าราชการ , บัตรประชาชน, และ รายชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขใบอนุญาตขับรถ, สถานะทางทหาร ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรสหรือขึ้นอยู่กับบัตรประจำตัวของบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณเช่นหัวหน้างานของคุณ ข้อมูลบัญชีธนาคาร และ ข้อมูลการจ้างงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติเครดิตและทรัพย์สินรวมทั้งไม่ว่าคุณจะให้เช่าหรือื เป็นเจ้าของแหล่งที่มาของรายได้ วิธีการรับเงินจากนายจ้าง ระยะเวลาการจ้างงานกับนายจ้าง และ บัญชีเงินฝากธนาคาร วันที่รับเงิน

ที่อยู่ IP เรียกดูและข้อมูลเข้าสู่ระบบการกู้ยืมเงินที่คุณต้องการและข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจจะต้องใช้ในการสมัครขอสินเชื่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เร็วขึ้นและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณตรวจสอบการจราจรบนเว็บไซต์และวัดรูปแบบการจราจรในการปรับปรุงเว็บไซต์ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณกับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สามเช่นเพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกการสมัครขอสินเชื่อการจับคู่ของเรามีความถูกต้อง

การเข้าถึงข้อมูลเงินกู้: เรามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเงินของคุณเมื่อคุณสอบถามเกี่ยวกับการสมัครขอสินเชื่อ เมื่อให้ข้อมูลแอพลิเคชันของคุณไปยัง บริษัท ในเครือของตลาดสินเชื่อและผู้ให้กู้เราอาจให้ที่อยู่อีเมล์แทนผู้ให้กู้เป็นที่อยู่อีเมล์ของคุณที่จะลดศักยภาพสำหรับอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์และสแปม

คุณเข้าใจดีว่าการเข้าถึงผ่านที่อยู่อีเมล์ แทนนี้เราอาจมีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินใด ๆ ที่ทำกับคุณโดยผู้ให้กู้หรือการติดต่ออื่น ๆ ส่งถึงคุณโดยผู้ให้กู้

และให้กู้มีที่อยู่อีเมล์จริงที่คุณมี ให้บริการในแอพลิเคชันของคุณ หากอีเมล์ไม่ถูกต้องเราจะไม่ได้ให้ข้อมูลในการตอบสนอง ยกเว้นการให้ข้อมูลในทางอื่นๆที่ระบุไว้ดังกล่าวให้กับคุณ

3.1 บุคคลที่สามเสนอ บริษัทอาจจะให้รายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ให้ กับ บริษัท หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่มีสินค้าบริการและข้อเสนอที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ  อาจเป็นครั้งคราวให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังหน่วยงานเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาอาจจะส่งข้อเสนอเหล่านี้ไปถึงคุณได้

3.2 ตลาด บริษัท ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตลาดและการสำรวจวัตถุประสงค์ใด ๆ ในนามของ บริษัท และ  ในเครือ บริษัท หรือ บริษัทย่อยในการส่งข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ นอกจากนี้ บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับตัวแทนของบุคคลที่สามและผู้รับเหมาอิสระเพื่อช่วยให้เราดำเนินการด้านการตลาดและการสำรวจความพยายามของเราและการแบ่งปันกับ บริษัท อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามทางการตลาด แต่จะจำกัด เพียงการตลาดทางตรง คุณอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท อื่น ๆ เหล่านี้

3.3 การเสนอขายร่วมสนับสนุน บริษัท อาจจัดให้มีการเสนอขายซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโดย บริษัท อื่น ในสถานการณ์เหล่านั้นข้อมูลที่เราได้รับจากคุณในการเชื่อมต่อกับข้อเสนอดังกล่าวอาจใช้ร่วมกันกับเรา ร่วมสนับสนุน ในสถานการณ์เหล่านั้นร่วมสนับสนุนเราจะมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของตนเอง หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณสามารถที่จะใช้ร่วมกันกับเราร่วมสนับสนุนแล้วไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวการชิงโชคหรือข้อเสนออื่น มิฉะนั้นการให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ในการเชื่อมต่อกับ งานกิจกรรม ดังกล่าว การชิงโชคหรือข้อเสนออื่น . เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับวิธีการร่วมสนับสนุนของเราอาจใช้ข้อมูลของคุณ

3.4 ผู้ให้บริการ เราอาจใช้บุคคลที่สามที่จะช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ของเราและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการและอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับ บริษัท ในเครือของเราให้บริการและ บุคคลที่สาม หรืออื่น ๆ ที่ให้สินค้าหรือบริการ ผ่านเว็บไซต์นี้หรือธุรกิจของเรา  (เช่นเว็บไซต์หรือฐานข้อมูล บริษัท โฮสติ้งรายชื่อที่อยู่ บริษัท โฮสติ้งผู้ให้บริการอีเมล์ ของบริษัท ,วิเคราะห์บริษัท ,จัดจำหน่ายของบริษัท ปฏิบัติตามและผู้ให้บริการที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในนามของเรา) เว้นแต่จะระบุไว้ บริษัท เหล่านี้ไม่ได้มีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีให้กับพวกเขาเกินกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาที่จะช่วยให้เราใด ๆ เมื่อคุณทำอีคอมเมิร์ซ กับหนึ่งในบริษัทในเครืออีคอมเมิร์ซหรือผู้ให้บริการที่เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยง

3.5 สถิติรวม เราอาจเปิดเผยสถิติโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจในและการใช้งานของเว็บไซต์และอีเมล์ไปยังบุคคลที่สามในรูปแบบของการรวมข้อมูลเช่นรูปแบบโดยรวมหรือรายงานกลุ่มผู้เข้าชมที่ไม่ได้อธิบายของเรา หรือระบุผู้ใช้แต่ละราย

3.6 การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการตอบสนอง หมายศาลคำสั่งศาล ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ กระบวนการทางกฎหมาย หรือ มิฉะนั้นจะสร้างหรือใช้สิทธิทางกฎหมายของเราหรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายหรือในกรณีที่คุณฝ่าฝืนหรือละเมิด ข้อตกลงกับ บริษัท บริษัทจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถ้าเราเชื่อว่าคุณจะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินหรือสิทธิของ บริษัท เจ้าของหรือผู้ของลูกค้ารายอื่น ๆ ของ บริษัท ฯ สุดท้ายเราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อตรวจสอบป้องกันหรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทุจริตที่น่าสงสัย, สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่มีศักยภาพเพื่อความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใดละเมิด นโยบายการใช้งานของ บริษัท ฯ

3.7 ปฏิบัติตามคำสั่ง บริษัทจะโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามเมื่อมีความจำเป็นที่จะให้สินค้าหรือบริการที่คุณสั่งซื้อจากบุคคลที่สามเช่นในขณะที่การใช้เว็บไซต์ของ บริษัท ฯ หรือเมื่อการตอบสนองต่อข้อเสนอที่ให้บริการโดย บริษัท

3.8 ข้อมูลอย่างย่อ: บริษัท อาจขายหรือโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเป็นรายบุคคลเช่นการสรุปหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อที่รวบรวมเกี่ยวกับทุกคนหรือกลุ่มย่อยของบุคคล

3.9 บุคคลที่สาม บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามกับผู้ที่พวกเขามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่คุณได้ร้องขอหรือให้คุณมีสื่อการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการที่คุณอาจจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติม

3.10 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้กู้จะเก็บรวบรวมในการเชื่อมต่อกับการทำธุรกรรมกับฉัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น สมุดโทรศัพท์ หรือ ระเบียนรัฐบาล เป็น บริษัทในเครือเป็นผู้ให้กู้ บริษัทที่เป็นเจ้าของหรือควบคุม ไม่ใช่ บริษัท ในเครือของบุคคลที่สามเป็น บริษัท ที่ไม่ได้เป็น บริษัท ในเครือของผู้ให้กู้ ผู้ให้กู้จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับฉันจากแหล่งต่อไปนี้: ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานหรือรูปแบบอื่น ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของฉันกับผู้ให้กู้ ผู้ให้กู้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากฉันจากหน่วยงานรายงานเครดิต ผู้ให้กู้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับฉันกับทุกคนยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง ผู้ให้กู้จะ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับฉันให้กับพนักงานผู้ที่ต้องการที่จะรู้ว่าข้อมูลที่จะให้บริการการทำธุรกรรมของฉัน ผู้ให้กู้รักษาป้องกันทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐบาลกลางเพื่อป้องกันไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของฉัน

 1. ความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

4.1 คุกกี้ลงโฆษณาและเว็บบีคอน หน่วยงานโฆษณา, เครือข่ายการโฆษณาและ บริษัท อื่น ๆ ที่วางโฆษณาบนเว็บไซต์และบนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปอาจใช้คุกกี้ของตัวเองเว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล บริษัท ไม่ได้ควบคุมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวและ บริษัท ฯ มีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณไม่มี

4.2 ลิงค์ เว็บไซต์และข้อความอีเมล์บางครั้งมีการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม การเชื่อมโยงดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกและการอ้างอิงของคุณเท่านั้น บริษัท ไม่ได้ดำเนินการหรือการควบคุมในส่วนใดข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว รวมของการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้หมายถึงการรับรองใด ๆ ของบริการหรือเว็บไซต์ที่เนื้อหาหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนของมัน

4.3 บริษัท ในเครือ / การควบรวมกิจการ / ขาย

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยโอนหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ บริษัท ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท ในดุลยพินิจของ บริษัท ฯ ในกรณีที่ บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของผ่านมาการควบรวมกิจการ, การขายหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของสถานะทางธุรกิจก็ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนหรือมอบหมายให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บได้จากเว็บไซต์

 1. การใช้งานต่างประเทศของเว็บไซต์

ในกรณีที่คุณกำลังเข้าถึงเว็บไซต์ในขณะที่มีภูมิลำเนานอกประเทศไทยคุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณกำลังให้ บริษัท เป็นที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้ในประเทศไทยและดังนั้นจึงยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่นอกประเทศภูมิลำเนาของคุณ และ ในประเทศไทย

* ฉันได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเงินให้กู้ยืมนี้*

เงินกู้ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท อีซี่โลนใจดี จำกัด

บริษัทในเครือข่าย

บริษัท อีซี่โลนใจดี จำกัด
87/27 ห้องเลขที่146 หมู่ 10  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20320

Easy-Loan-Logo

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-2055-60003-15-6

Copyright 2017-2019. All Rights Reserved Easy Loan Jai Dee Co., Ltd.